Egzamin Mistrzowski – wymagane dokumenty:

Kandydaci z wolnego naboru posiadający staż pracy w zawodzie:1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego do pobrania ze strony www.pomorskaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie) (http://www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-mistrzowski)2. zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm3. dowód wpłaty4. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej5. tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym…

Egzamin Czeladniczy – wymagane dokumenty:

Kandydaci z wolnego naboru posiadający staż pracy w zawodzie:1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego do pobrania ze strony http://www.pomorskaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie) (http://www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-czeladniczy-dla-osob-doroslych);2. dokumenty potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu - pełne trzy lata na cały etat w zawodzie, w którym chcą zdawać egzamin czeladniczy - może…

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.