Pomorski Cech Optyków w Gdańsku zaprasza do udziału w Doskonalących Warsztatach Optometrycznych. Kurs skierowany jest do osób , które potrafią przeprowadzić badanie refrakcji i zamierzają pogłębić wiedzę z zakresu widzenia obuocznego. Na zajęciach prowadzonych w małej grupie, z możliwością indywidualnych konsultacji z prowadzącym – Piotrem Wroną, odpowiemy na pytania jak rozpoznać i skorygować widzenie obuoczne.

Program szkolenia:

  • pryzmaty i ich zastosowanie
  • heteroforie, heterotropie – badanie i sposoby korekcji
  • zależność między akomodacją a konwergencją
  • cover test (obiektywny, subiektywny, pryzmatyczny )
  • praktyczne wykorzystanie dostępnych testów

Czas trwania:

32 godziny zajęć ( 2 spotkania weekendowe, co dwa tygodnie, 4 dni po 8 godzin lekcyjnych )

Terminy zjazdów (AKTUALIZACJA!):

  1. 14 – 15.11.2020 r.
  2. 28 – 29.11.2020 r.

Miejsce szkolenia:

Gdańsk, ul. Piwna ½ siedziba Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MiŚP, sala nr 216

Koszt uczestnictwa:
690,00 zł dla osób zrzeszonych w PCO
890,00 dla pozostałych  uczestników

Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (do pobrania www.pco.net.pl – zakładka materiały do pobrania) na adres pomorski.cech@wp.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 października!

Po otrzymaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu każdy uczestnik zostanie powiadomiony indywidualnie.

Liczba miejsc ograniczona!

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegóły pod numerem telefonów:

609 146 000 oraz 602 474 607

Oczywiście w związku z pandemią koronawirusa, zostaną przez nas podjęte środki mające zapewnić pełne bezpieczeństwo.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.