• POMORSKI CECH OPTYKÓW

  POMORSKI CECH OPTYKÓW

 • KURSY

  KURSY

 • SZKOLENIA

  SZKOLENIA

 • SEMINARIA SZKOLENIOWO-WYSTAWIENNICZE

  SEMINARIA SZKOLENIOWO-WYSTAWIENNICZE

Pomorski Cech Optyków w Gdańsku jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, działającą
na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r., o rzemiośle (Dz.U. nr 17, poz. 92 z póź.zm.), zrzeszającą optyków
prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne i jako wspólnicy spółek cywilnych z udziałem kwalifikowanej
pracy własnej wykonywanej w ich imieniu i na ich rachunek zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników.

Zadaniem Cechu jest w szczególności utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki
i godności zawodu a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej
i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
Pomorski Cech Optyków w Gdańsku zrzeszony jest w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

Skład osobowy władz Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku od maja 2016r.:

ZARZĄD:

 • Krzysztof Gollus - Prezes Zarządu - Starszy Cechu
 • Zbigniew Stojałowski - Wiceprezes Zarządu - Podstarszy Cechu
 • Wojciech Małajowicz - Sekretarz Zarządu
 • Ewa Pagieła - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Przewodniczący Komisji - vacat
 • Hanna Szczeblewska - wiceprzewodnicząca Komisji
 • Emilia Puławska - sekretarz komisji


CECHOWY SĄD KOLEŻEŃSKI - vacat